Luonnon Taika

Hyvinvointia luonnossa

Luonnon Taika

Tyhy/tyky-retket, lue lisää retkistä kohdasta Luontopalvelut!

Luonto ja luonnossa oleilu vähentää tutkimusten mukaan stressiä. Keskittyminen helpottuu, kiireettömyys lisääntyy ja näkökulmat laajentuvat ollessamme luonnon rauhassa ja osana ympärillämme olevaa isoa kokonaisuutta.

2-5 tunnin retki luonnon keskelle on helppo tapa kokea ja kokeilla, miten luonto vaikuttaa työyhteisöön ja työhyvinvointiin.

Terveysvaikutukset

Fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa, sillä luonto houkuttelee liikkumaan. Tämä on erityisen hyvä asia istuma- ja ajatustyötä tekeville

Syke ja verenpaine voivat madaltua luonnossa oleilun seurauksena

Mieliala kohenee

Työhyvinvointi

Työryhmän tai tiimin väliset suhteet kehittyvät ja lujittuvat luontevasti luonnon keskellä.

Yhdessä luonnossa oleminen lujittaa työyhteisöä ja auttaa keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymisessä.

Hyvinvointi

Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä

Keskittymiskyky paranee

Luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, jolloin suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin kuten esimerkiksi työkavereihin

Luonto on merkinnyt suomalaisille aina paljon. Viime vuosikymmeninä yhteiskunnan muutokset ovat pikku hiljaa heikentäneet luontosuhdettamme ja vieneet meitä kauemmaksi luonnosta ja siihen kuuluvista elementeistä. Yhteys luontoon koetaan kaupungistumisesta huolimatta tärkeäksi ja luontosuhdetta olisi hyvä vaalia myös työyhteisöissä.

Vien teidät luontoon, jossa voimme keskittyä eri aistien luomiin havaintoihin tai hiljaisuuteen ja rauhoittumiseen. Luonto on elämys, jota ei voi kokea toimistosta käsin.